Βοηθάμε τους πελάτες μας να αποκτήσουν πρόσβαση στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζουμε μαζί τις επιχειρηματικές προκλήσεις χρησιμοποιώντας την Τεχνολογία.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες καλύπτουν διαδικασίες και προσφορές τεχνολογικών λύσεων διατυπωμένες με σαφήνεια, ώστε να οδηγούν στην βελτίωση των διαδικασιών και στην ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση.

Contact BotKey

Φανερωμένης 20-22
11147 Γαλάτσι, Ελλάδα
Τηλ.. +30 210 29 10 921
email: info@botkey.gr

Copyright © 2019 Botkey. All Rights Reserved.

Search