ΑΦΜ : 800969530Αρ. ΔΟΥ Γαλατσίου

ΓΕΜΗ : 145995801000 Κεφάλαιο : 100€

Ονοματεπώνυμο Εταίρων και Ποσοστά : Δημήτριος Τσόπελας του Κων/νου 50%, Κυριακή Μαρνέρη του Στυλιανού 50%

Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή : Δημήτριος Τσόπελας.

Σκοπός:

  1. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ψηφιακής στρατηγικής, σχεδιασμού και υλοποίησης σχετικών λύσεων. 
  2. Η διεξαγωγή εργασιών συμβούλων επιχειρήσεων, συμβούλων διοίκησης βιομηχανικών ή εμπορικών ή οποιωνδήποτε άλλων επιχειρήσεων, καθώς και η παροχή συμβουλών σχετικών των μεθόδων ανάπτυξης και βελτίωσης επιχειρήσεων στον τεχνολογικό, βιομηχανικό και εμπορικό τομέα.
  3. Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, σχεδίασης, έρευνας, ανάπτυξης και  υλοποίησης.

Contact BotKey

Φανερωμένης 20-22
11147 Γαλάτσι, Ελλάδα
Τηλ.. +30 210 29 10 921
email: info@botkey.gr

Copyright © 2019 Botkey. All Rights Reserved.

Search