ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Για περίπου 30 χρόνια τα στελέχη της BotKey έχουν συμμετάσχει σε ένα σημαντικό αριθμό λύσεων και έργων Πληροφορικής, τόσο με τον ρόλο του υλοποιητή όσο και με τον ρόλο του Πελάτη. Σε όλες τις φάσεις ενός έργου (ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη) η αξιοπιστία αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο της επιτυχίας και της ποιοτικής εμπειρίας των εμπλεκομένων μερών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

Σε ένα έργο πληροφορικής είναι σημαντική η δυνατότητα της άριστης υλοποίησης. Η συνεχής και υπεύθυνη παρουσία των στελεχών μας στην διάρκεια της υλοποίησης του έργου, ο ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων και η συμφωνία τους με τα συμφωνηθέντα εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Εστιάζουμε στο αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την ασφαλή τήρηση των κανόνων (compliance).    

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του τρόπου δουλειάς των στελεχών μας αποτελεί η απαραίτητη ευελιξία  και η υιοθέτηση των αλλαγών όταν αυτές είναι απαραίτητες.

 

Contact BotKey

Φανερωμένης 20-22
11147 Γαλάτσι, Ελλάδα
Τηλ.. +30 210 29 10 921
email: info@botkey.gr

Copyright © 2019 Botkey. All Rights Reserved.

Search